GapYear.Nu

Magasinet för dig som söker ett annorlunda och spännande år

Annonsera Annonsera

Många företag upplever det svårt att nå ut till kundgruppen ”unga vuxna”. GapYear.Nu når läsare över hela landet. Suget att få testa något nytt är då stort. GapYear.Nu är en unik plattform för att nå den här målgruppen.

annonseraPapperstidningar tar plats, men smartphones, läsplattor och datorer finns tillgängligt för
de flesta idag. Vill du exponera din verksamhet, produkt eller företag för en stor grupp målinriktade personer är det här en utmärkt möjlighet för dig.

Kontakta annons@gapyear.nu för mer information.